04 mars 2024

Femke Haest

Femke Haest

2 minutes

CSRD komt eraan!

Conseil en environnement

Frame 58

Verplichting voor grote bedrijven

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten en HR- en sociale aspecten, oftewel mens en milieu. Ook zullen grote ondernemingen moeten rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast zal ook gerapporteerd moeten worden over governance, waaronder verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid in de keten.

Met de richtlijn CSRD verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Afhankelijk van de grootte van een organisatie geldt deze eis vanaf boekjaar 2024 (grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie), boekjaar 2025 (alle grote ondernemingen), boekjaar 2026 (beursgenoteerde mkb-ondernemingen) of boekjaar 2027 (niet-EU ondernemingen met > € 150 miljoen euro). Deze duurzaamheidsrapportage word onderdeel van de jaarrekening en zal door de accountant akkoord bevonden moeten worden.

Maar ook kleinere ondernemingen worden ermee geconfronteerd

Maar ook kleinere ondernemingen krijgen te maken met de CRSD richtlijnen die gelden voor de grote ondernemingen. Deze grote ondernemingen moeten namelijk ook informatie rapporteren over de producten/diensten die ze inkopen van leveranciers maar ook waar alle producten (of halfabricaten of afvalstromen) naar toe gaan. En wat de verwerkingsketen is. Opdrachtgevers zullen vragen kunnen gaan stellen aangaande de impact van jouw bedrijf op de omgeving. En hoe je omgaat met sociale aspecten. Het is daarom verstandig om nu al te beginnen met het inzicht krijgen in je eigen organisatie. Welke informatie moeten we hebben en waar in de organisatie is die informatie aanwezig. En hoe gaan we die samenbrengen? Start dus op tijd!

Waar kan Embridge helpen?

Wij begrijpen dat dit niet de zaken zijn waar je als onderneming elk moment van de dag mee bezig bent en dat de kans aanwezig is dat niet bekend bent met dit soort rapportages. Zoals altijd brengen deze nieuwe maatregelen heel wat veranderingen en verplichtingen met zich mee. Verplichtingen waar je als bedrijf vaak niet van op de hoogte bent en waar je misschien ook niet de tijd voor om het wiel zelf opnieuw uit te vinden.
Daarom is het inschakelen van een adviesbureau altijd verstandig. Wanneer je rekent op deskundigen die hier elke dag mee bezig zijn, voorkom je uren werk in het onderzoeken van de richtlijnen waarbinnen je te werk moet gaan en garandeer je zekerheid doordat het werk uitgevoerd wordt door experts.

Embridge kan helpen door een quickscan uit te voeren. Dan hebben we samen een idee waar jullie staan en waar informatie binnen de organisatie aanwezig is. Vanuit dat vertrekpunt kunnen we de diverse onderdelen via een vaste door ons ontwikkelde structuur uit gaan werken en de samenhang met de andere hoofdonderwerpen gaan aanbrengen.

Of als je zelf de rapportage hebt opgesteld kun je Embridge inschakelen om je rapportage te controleren en te valideren. Vooral voor het onderdeel Environment is het verstandig een gespecialiseerd adviesbureau in te schakelen als ondersteuning van je accountant.

Faire un impact sur l'environnement ? Rejoignez-nous !

Travailler chez Embridge, c'est avoir un impact. Si vous souhaitez vous lancer avec nous, postulez dès aujourd'hui.