03 juni 2024

Jeroen van Venrooij

Jeroen van Venrooij

1 minuut

Project in de kijker: Delta Rhine Corridor

Omgevingsadvies

Leidingen

Wat is de Delta Rhine Corridor?

De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels die wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook en die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland.

De aanleg van deze buisleidingen zorgt ervoor dat er transport van waterstof en CO2 kan plaatsvinden. Er worden daarnaast meerdere ondergrondse gelijkstroomverbindingen voor de industrie voorzien en ook voor het transport van ammoniak wordt ruimte gereserveerd.

Leidingen delta rhine corridor

Waarom de Delta Rhine Corridor?

Door het aanleggen van buisleidingen voor waterstof en koolstofdioxide kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland gebruikmaken van een meer duurzame manier van transport en kan de uitstoot van koolstofdioxide dus sterk verminderd worden.

Bovendien versterkt de Delta Rhine Corridor de strategische en economische positie van de industriegebieden in Noordwest-Europa (in het bijzonder in Nederland en Duitsland). En ontstaat er een belangrijke verbinding tussen Nederland en Duitsland.

Wat is de rol van Embridge binnen de Delta Rhine Corridor?

Onze collega Jeroen van Venrooij, Projectmanager bij Embridge, ondersteunt de Gasunie voor dit project bij de coördinatie van de verschillende onderzoeken.

"Het traject van de Delta Rhine Corridor is meer dan 270 km lang waarbij op alle percelen risico’s en kansen moeten worden onderzocht aangaande bodemverontreinigingen, Archeologie, Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten en Flora&Fauna. Deze informatie is nodig om zo min mogelijk impact op de omgeving te veroorzaken en om de veiligheid van de aannemers te garanderen. Dit betekent dat er in 3 provincies en 29 gemeenten enkele honderden zo niet duizenden percelen onderzocht worden. Het projectteam van Gasunie gaat komende periode intern en daarna samen met het bevoegd gezag ontdekken hoe de onderzoeken zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Er is in Nederland al heel veel bekend en vastgelegd in data. Na grondige data analyse kunnen we hoog-risico en laag-risico delen in de trace’s aanduiden. En kunnen we de onderzoeksintensiteiten aanpassen naar wat nodig is.”

Impact maken op je omgeving? Join us!

Werken bij Embridge, dat is impact maken. Zin om bij ons aan de slag te gaan, solliciteer dan vandaag nog.